STUDENTI MASTER I DOKTORSKIH STUDIJA NA TERENU

U ponedeljak 11. decembra 2017. godine studenti master i doktorskih akademskih studija Geografskog fakulteta su, u okviru jednodnevnog terenskog istraživanja, boravili u opštini Petrovac na Mlavi. Terenski rad je obuhvatao anketna istraživanja sa licima koja imaju migracionu istoriju, kao i intervjue sa predstavnicima lokalne samouprave i njihovo viđenje problematike višedecenijske emigracije ljudi sa ovih prostora i mogućnosti njihovog povratka. Ovom prilikom se zahvaljujemo dr Jeleni Predojević Despić iz Centra za demografska istraživanja (IDN), za veliku pomoć u istraživanju, kao i svim meštanima opštine koji su u njemu učestvovali.

20171211_125625 covdin 20171211_120520