STUDENTI SA KOVENTRI UNIVERZITETA (ENGLESKA) U POSETI GEOGRAFSKOM FAKULTETU

Studenti sa departmana za izučavanje medija i komunikacija na Koventri Univerziteta, Engleska (Coventry University, England, United Kingdom), posetili su Beograd i Geografski fakultet.

Svrha posete studenata je intervju sa profesorima fakulteta kao deo izrade njihovog završnog rada pod nazivom „THE TRANSFORMATION OF CULTURAL-IDEOLOGY IN BELGRADE“.

Studentima su planiranje i razvoj Beograda pokušali da kroz predavanja i razgovor približe doc. dr Marija Jeftić i prof. dr Velimir Šećerov.

conventry  (2)conventry  (1)  conventry  (3) conventry  (4) conventry  (5) conventry  (6)