Студенти смера Геопросторне основе животне средине на јесењем кампу на Великом ратном острву

Јесењи камп на тему Управљање заштитом природних добара са посебним освртом на Велико ратно острво, у организацији ЈКП „Зеленило-Београд“ одржан је у периоду 10-13.10.2016. године на простору предела изузетних одлика Велико ратно острво. Учествовали су студенти смера Геопросторне основе животне средине, а последњег дана кампа је професор др Мишко Милановић одржао предавање на тему Значај даљинске детекције за контролу вегетације Великог ратног острва, као и истраживач сарадник M.Sc. Иван Самарџић на тему Значај заштите и управљања пределом изузетних одлика Велико ратно острво.

20161013_111138 20161013_134228 20161013_134313 20161013_152955 20161013_154625