STUDENTI TREĆE GODINE PROSTORNOG PLANIRANjA NA JAVNOJ PREZENTACIJI NACRTA PPPPN ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA BELO BRDO

Studenti treće godine prostornog planiranja su 29.01.2018. godine, u okviru nastave na predmetu Proces izrade prostornog plana, prisustvovali javnoj prezentaciji Nacrta prostornog plana područja posebne namene arheološkog nalazišta Belo brdo. U toku ovog događaja, imali su priliku da se upoznaju sa jednim od „koraka“ u procesu izrade plana, ali i da na određen način prožive ulogu planera u komunikaciji sa stručnjacima iz različitih oblasti i u suočavanju sa različitim interesnim grupama.

Kompletan izveštaj sa fotografijama