STUDENTI UNIVERZITETA U KOPENHAGENU U POSETI GEOGRAFSKOM FAKULTETU

U utorak 18. aprila 2017. godine Geografski fakultet posetili su studenti iz Danske sa Univerziteta u Kopenhagenu. Njihovi domaćini bili su članovi Katedre za društvenu geografiju, koji su ih upoznali sa organizacionom strukturom fakulteta i studijskim grupama. Potom su studenti posetili gradsku četvrt Savamalu, gde su upoznati sa razvojem kreativne industrije, kao i sa prostornim razvojem priobalnog pojasa Savskog amfiteatra. Takođe, posetili su i neformalni kamp za migrante u blizini, gde im je ukazano na osnovne karakteristike savremene migrantske krize.

 image1  image-0 image2  1