Studentski fondovi i nagrade

Fond za pomoć studentima
Geografski fakultet ima fond za pomoć studentima osnovnih akademskih studija slabog materijalnog stanja, studentima sa zdravstvenim problemima ili studentima sa posebnim potrebama.

Godišnje nagrade za studente
Geografski fakultet dodeljuje godišnje nagrade za studenta generacije Fakuleta, za najbolje studente po studijskim grupama, za najbolji završni i master rad i nagradu za ostvareni uspeh na sportskim takmičenjima.
Sve nagrade se dodeljuju na Dan Geografskog fakulteta 21. juna, shodno pravilniku o studentskim nagradama.

Geografski fakulet svake godine određuje budžet kojim finansijski pomaže rad Studentskog parlamenta i druge aktivnosti studentata.