Studentski krediti i stipendije

Listu odobrenih kredita i stipendija kao sve potrebne informacije studenti mogu da vide na sajtu UniCredit banke.
Lista je istaknuta i na oglasnoj tabli studentske službe.

Rok za žalbe je do 22.12.2020. godine.

znak 2