Studentski parlament

Kako bismo imali kompletan spisak studenata iz ugroženih područja i na osnovu istog im izašli u susret, molimo da se studenti koji su za vreme nepogoda evakuisani i izgubili deo ili svu imovinu jave na facebook profil Studentskog parlamenta ili na e-mail studentskiparlamentgf@gmail.com.

Neophodno je da navedete: ime i prezime, smer, godina, budžet/samofinansiranje i mesto odakle ste. Ukoliko znate kolege koji su u ovoj situaciji, a nisu u mogućnosti da se jave, učinite to vi umesto njih.

Podaci će se proveravati u studentskoj službi i kada dođe vreme za to, donosiće se i dokaz o materijanoj šteti.

Svaka zloupotreba situacije biće sankcionisana.