Studentski servis

Studentski servis

 

Link studentskog servisa https://student.gef.bg.ac.rs

Uputstvo za prijavu na studentske servise i prijavu ispita [pdf]