STUDIJSKI BORAVAK STUDENTA PROSTORNOG PLANIRANjA U AUSTRIJI

Po jedanaesti put unazad 17 godina je organizovan studijski boravak studenata osnovnih i master studija smera za prostorno planiranje, kao i doktoranada Geografskog fakulteta, u Austriji od 13. do 19. maja 2018. godine. Ovoga puta putovanje je prvi put organizovano zajedno sa Tehničkim univerzitetom u Beču, čiji su se nastavnici i studenti pridružili grupi prvog dana po dolasku u Beč. Generalna tema je bila posvećena pametnim gradovima (smart cities) i metodološkim obrascima uspostavljanja ovakve doktrine planiranja urbanih naselja, ilustrovana brojnim primerima dobre prakse na terenu u Beču i okolini (3 dana) i Gracu (3 dana). Tokom šest dana studijskog boravka grupa je posetila: „Smarter together“ centar u Beču (obnova obodnog dela grada – Simmering); novo naselje Seestadt-Aspern; nekoliko primera ovakve prakse u centralnoj zoni Beča, kao i izložbu radova Ota Vagnera, jednog od vodećih evropskih arhitekata i urbanista prošlog veka. Na putu do Graca posećeno je plansko područje Ebreichsdorf, a u samom gradu dva najaktuelnija dela subvencionisane izgranje oličene kroz realizaciju projekta Smart City Graz i Reininghaus, te primer  ekološki održivog korišćenja priobalja grada, Regionalpark Murauen. Osim toga održana je serija stručnih predavanja u prostorijama tehničkih univerziteta u Gracu i Beču i stručni obilazak Graca uz izuzetnu pomoć kolega sa Univeriteta u Gracu, Odseka za Geografiju.

Ovim je završena priva faza ovogodišnje saradnje. U periodu od 04. do 08. juna 2018. godine biće održana uzvratna poseta Geografskom fakultetu u Beogradu i zajednički terenski rad u Beogradu, Novom Sadu (zajedno sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada) i istočnoj Srbiji.

Organizaciju programa, boravaka i rukovođenje studijskog putovanja vodili su prof. dr Velimir Šećerov i doc. dr Aleksandar Đorđević. Nakon reaalizacije putovanja kroz obe zemlje biće ovjavljena serija studentskih stručnih radova i organizovana prezentacija rezultata i zaključaka na Geografskom fakultetu u Beogradu. Organizatori se zahvaljuju studentima na izuzetnoj saradnji i angažovanju.

Galerija fotografija sa studijskog boravka u Austriji