Studijski program master akademskih studija Geografski informacioni sistemi – Prijemni ispit

Kandidati prijavljeni za upis u prvu godinu master akademskih studija, studijski program Geografski informacioni sistemi, polažu prijemni ispit, u obliku testa, iz sledećeg programskog sadržaja:

  1. Kukrika, M.: GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI, Geografski fakultet, Beograd, 2001.
  2. Kovačević. M.: OSNOVE PROGRAMIRANjA U PAJTONU, Akademska misao, Beograd, 2017. (poglavlje: Algoritmi i programski jezici; Objekti, tipovi i operacije; Kontrola toka. Iterativni algoritmi)
  3. Lješević, A. M., Živković, M. D.: KARTOGRAFIJA, MagicMap, Beograd, 2001. (poglavlje: Matematička kartografija)

Prijemni ispit biće održan u subotu, 05. oktobra 2019. godine od 12:00 do 14:00 časova u Sali  1, Studentski trg 3/III. Prijemni ispit polažu svi kandidati, nezavisno od broja prijavljenih kandidata. Prijemni ispit polaže se pismeno i traje dva sata. Pre polaganja prijemnog ispita, proverava se identitet kandidata uvidom u važeću ličnu kartu ili drugi lični dokument sa fotografijom. Kandidat je u obavezi da dođe na ispit najkasnije 30 minuta pre početka ispita. Kandidat je u obavezi da na prijemni ispit ponese hemijsku olovku, prijavni broj i dokument za identifikaciju (važeću ličnu kartu ili pasoš). Pre početka prijemnog ispita, kandidati dobijaju informacije od nastavnog osoblja zaduženog za dežurstvo o načinu popunjavanja testa i ponašanju na ispitu.

Poster A3 GIS Upis 2019-20