Студијски програм мастер академских студија Географски информациони системи – Пријемни испит

Кандидати пријављени за упис у прву годину мастер академских студија, студијски програм Географски информациони системи, полажу пријемни испит, у облику теста, из следећег програмског садржаја:

  1. Кукрика, М.: ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ, Географски факултет, Београд, 2001.
  2. Ковачевић. М.: ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА У ПАЈТОНУ, Академска мисао, Београд, 2017. (поглавље: Алгоритми и програмски језици; Објекти, типови и операције; Контрола тока. Итеративни алгоритми)
  3. Љешевић, А. М., Живковић, М. Д.: КАРТОГРАФИЈА, MagicMap, Београд, 2001. (поглавље: Математичка картографија)

Пријемни испит биће одржан у суботу, 05. октобра 2019. године од 12:00 до 14:00 часова у Сали  1, Студентски трг 3/III. Пријемни испит полажу сви кандидати, независно од броја пријављених кандидата. Пријемни испит полаже се писмено и траје два сата. Пре полагања пријемног испита, проверава се идентитет кандидата увидом у важећу личну карту или други лични документ са фотографијом. Кандидат је у обавези да дође на испит најкасније 30 минута пре почетка испита. Кандидат је у обавези да на пријемни испит понесе хемијску оловку, пријавни број и документ за идентификацију (важећу личну карту или пасош). Пре почетка пријемног испита, кандидати добијају информације од наставног особља задуженог за дежурство о начину попуњавања теста и понашању на испиту.

Poster A3 GIS Upis 2019-20