СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ

Свечани пријем студената прве године Универзитета у Београду - Географског факултета одржаће се у петак, 29. септембра 2017. године у 14:00 часова, у Великом хемијском амфитеатру, у згради бившег Природно-математичког факултета, Студентски трг 16.

Добродошлицу ће вам пожелети руководство Факултета, руководиоци студијских програма и представници студентског парламента.