Svečani prijem studenata prve godine osnovnih akademskih studija Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta

Svečani prijem studenata prve godine osnovnih akademskih studija Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta biće održan u subotu, 02. oktobra 2021. godine u 14 časova, u Velikom hemijskom amfiteatru, Studentski trg 16 (zgrada bivšeg Prirodno-matematičkog fakulteta),

Dobrodošlicu studentima poželeće rukovodstvo Fakulteta, rukovodioci studijskih programa i predstavnici Studentskog parlamenta.

Molimo studente da se pridržavaju preporuka zdravstvenih i drugih nadležnih organa u vezi sa prevencijom širenja bolesti COVID-19, koje se tiču obaveznog nošenja zaštitne maske, držanja propisanog rastojanja i drugih higijenskih mera.

znak 2