TERENSKA NASTAVA STUDENATA ČETVRTE GODINE GEOGRAFIJE

U periodu 17–21. juna 2017. godine realizovana je terenska nastava za studente četvrte godine Geografije. Terenska nastava je izvedena prema nastavnom planu i programu na prostoru Durmitora, Nikšićkog polja i Prokletija. U realizaciji terenske nastave učestvovalo je 42 studenta Geografije, rukovodilac terenske nastave prof. dr Mila Pavlović i saradnici u nastavi Filip Krstić, Aleksandar Kovjanić i Vedran Živanović. U realizaciji terenske nastave na Durmitoru, učestvovao je i prof. dr Miroslav Doderović, profesor Filozofskog fakulteta u Nikšiću.

Izveštaj sa fotografijama.