TERENSKA NASTAVA STUDENATA DRUGE GODINE GEOGRAFIJE

U periodu od 28. do 30. maja 2019. godine uspešno je realizovana terenska nastava na prostoru Istočne Srbije za studente druge godine smera Geografija. Terensku nastavu realizovali su dr Aleksandar Petrović, msr Marko Langović i msr Natalija Batoćanin. Tokom tri dana studenti su obišli: različite lokalitete na kojima su se upoznali sa određenim fizičko-geografskim procesima i pojavama (vodopad Lisine i Veliko vrelo, vrelo Mlave, Lazarev kanjon, paleovulkanske kupe Tilva Njagra i Tilva Mika, Borsko jezero i Borsku reku, Beli Izvorac, prerast Šuplja Stena, Rajkovu pećinu; krašku površ Ploče na Miroču, Đerdapsko jezero, lokalitete Veliki i Mali Kazan i kanjon Boljetinske reke sa geološkim slojevima u okviru NP „Đerdap“), radarski centar sa meteorološkom stanicom na Crnom vrhu kod Bora, kao i spomenik kulture od izuzetnog značaja Golubački grad.

1 2 3 4 5 6 7