TERENSKA NASTAVA STUDENATA DRUGE GODINE GEOGRAFIJE

U periodu od 10. do 18. maja 2018. godine održana je terenska nastva za studente druge godine smera Geografija. Studenti su tokom tri dana mogli da obiđu razne geomorfološke (vodopad Lisine, kanjon Lazareve reke, paleovulkanske kupe Tilva Njagra i Tilva Mika, prerasti na reci Vratni i prerast Šuplja stena, bigrene naslage Belog Izvorca, krašku površ Ploče na Miroču) i hidrološke lokalitete (Veliko vrelo na Lisinama, vrela Mlave i Beli Izvorac, Borsku reku, Borsko i Đerdapsko jezero, lokalitete Mali i Veliki Kazan), kao i radarski centar sa meteorološkom stanicom na Crnom vrhu kod Bora. Grupu od 52 studenta predvodili su docenti Jelena Luković i Aleksandar S. Petrović, kao i asistent Marko Langović.

dav hdr dav
hdr
sdr 1