TERENSKA NASTAVA STUDENATA DRUGE GODINE GEOPROSTORNIH OSNOVA ŽIVOTNE SREDINE

U periodu od 20. do 22. maja 2019. godine realizovana je terenska nastava studenata druge godine studijske grupe Geoprostorne osnove životne sredine, uz učešće studenata druge godine studijske grupe Prostorno planiranje. Prvog dana terenske nastave studenti su posetili Rudarski basen Kolubara, odnosno Polje „B“ u Baroševcu, majdan granita „Ploče“ u ataru sela Bukovik, kod Aranđelovca, Spomenik prirode „Park Bukovičke Banje“, kao i izvore u Bukovičkoj Banji, da bi pre dolaska u krajnju destinaciju, Blaževo, posetili i kamenolom mermera „Venčac – OMYA“.

Drugog dana terenske nastave, studenti su posetili branu Selova, Spomenik prirode „Đavolja Varoš“, Prolom Banju i Lukovsku Banju. Trećeg, poslednjeg dana terenske nastave, nakon napuštanja baze u Blaževu, studenti su posetili Jošaničku Banju, majdan dacita „Ljuta Stena“ u Slavkovici, površinski kop peščara u Kadinoj Luci i Predeo izuzetnih odlika „Rajac“.

Studenti su na terenskoj nastavi noćili u Nastavno-naučnoj bazi Geografskog fakulteta u Blaževu, opština Brus, a hranili se u SUR „Blaževačka noć“, gde su imali prilike da uživaju u specijalitetima Biljane Matić, vlasnice ugostiteljskog objekta. Terensku nastavu su realizovali dr Ivana Carević, dr Ivan Novković i msr Natalija Batoćanin.

II 01 II 02 II 03 II 04 II 05 II 06 II 07 II 08 II 09 II 10 II 11