TERENSKA NASTAVA STUDENATA DRUGE GODINE STUDIJSKOG PROGRAMA GEOPROSTORNE OSNOVE ŽIVOTNE SREDINE

U periodu od 15. do 17. maja 2017. godine obavljena je terenska nastava studenata II godine studijskog programa Geoprostorne osnove životne sredine iz predmeta Upravljanje prirodnim resursima. Terenska nastava je obavljena na teritoriji opština: Lazarevac, Aranđelovac i Brus (15.05.2017), Kuršumlija (16.05.2016), Raška i Ljig (17.05.2016) sa bazom u Nastavno-naučnom objektu Geografskog fakulteta u Blaževu. Nastavu su realizovali nastavnici prof. dr Velimir Jovanović, prof. dr Ivana Carević i dr Ivan Novković. Terenska nastava je imala za cilj upoznavanje studenata sa neobnovljivim prirodnim resursima i uticajem njihove eksploatacije na životnu sredinu, obnovljivim prirodnim resursima i načinima njihovog iskorišćavanja, prirodnim fenomenima i procesima.

Detaljan izveštaj sa ekskurzije možete pogledati ovde - Izvestaj sa terenske nastave – II godina GOZS 15-17. maj 2017.