ТЕРЕНСКА НАСТАВА СТУДЕНАТА ДРУГЕ ГОДИНЕ ТУРИЗМОЛОГИЈЕ

У петак, 27. априла 2018. године, реализована је теренска настава студената друге године Туризмологије, на релацији Београд – дворац Фантаст – бања Русанда – каштел Ечка – Бело Блато (етно кућа) – Царска бара – Београд. Са студентима су на теренској настави били наставници Сања Павловић и Марија Белиј, асистент Марина Весић и демонстратор Никола Тодоровић.

tn. 27.4.2018. 1 tn. 27.4.2018. 4 tn. 27.4.2018. 5