TERENSKA NASTAVA STUDENATA PROSTORNOG PLANIRANjA

U periodu od 17. do 20. aprila 2018. godine realizovana je terenska nastava studenata Prostornog planiranja na prostoru Bosne i Hercegovine. U realizaciji terenske nastave su učestvovali studenti treće i četvrte godine osnovnih studija i master studija, prof. dr Dejan Đorđević, docent dr Zora Živanović, docent dr Tijana Dabović, asistent Teodora Nikolić i saradnik u nastavi Bojana Poledica.

Prvog dana terenske nastave, studenti su na putu do Trebinja prošli kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru, upoznajući se na konkretnom primeru sa problematikom planiranja područja posebne namene. Istog dana, posetili su Višegrad, tokom vožnje kroz kanjon reke Drine i Istočnu Hercegovinu upoznali  su se sa specifičnostima prostora i obišli Tjentište i Korićku jamu. Drugog dana, studenti su prisustvovali otvaranju VII naučno-stručnog skupa „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja“ u Kulturnom centru u Trebinju, nakon čega su se uputili ka Mostaru. Na tom putu, prolazeći kroz brojna kraška polja, sagledali su osnovne karakteristike kraških predela i, pored Mostara, obišli značajne prirodne i kulturne spomenike – Vrelo Bune, Tekija Blagaj i srednjevekovno naselje Počitelj u dolini Neretve. Trećeg dana terenske nastave, studenti su obilazili Trebinje, učestvovali u radu Naučno-stručnog skupa i sa drugim učesnicima skupa posetili Dubrovnik, gde su obilazili grad u pratnji stručnog vodiča. Poslednjeg dana, posetili su manastir Tvrdoš, Foču i iskoristili pauzu u Višegradu za vožnju Drinom turističkim brodom.

1 2 3 4 5 6 7