TERENSKA NASTAVA STUDENATA PROSTORNOG PLANIRANjA

U periodu od 9. do 11. maja 2019. godine realizovana je terenska nastava studenata Prostornog planiranja na prostoru AP Vojvodine. U realizaciji terenske nastave su učestvovali studenti treće i četvrte godine osnovnih studija i master studija, prof. dr Dejan Đorđević, docent dr Zora Živanović, asistent Teodora Nikolić i saradnik u nastavi Bojana Poledica.

Tokom prvog dana terenske nastave, studenti su na putu od Beograda prema Subotici, preko Zrenjanina, imali priliku da se upoznaju sa izazovima planiranja prostora Banata i Bačke. Prilikom obilaska Zrenjanina slušali su o urbanom razvoju grada, sa posebnim osvrtom na međuzavisnost razvoja industrije i urbane strukture. Istog dana studenti su, nakon panoramskog razgledanja Subotice, prisustvovali otvaranju 10. naučno-stručnog skupa Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine u Gradskoj kući i slušali izlaganja na temu domaće i međunarodne prakse u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrima. Sledećeg dana, studenti su posetili Palićko jezero, gde su prisustvovali predavanju mr Đorđa Milića o ključnim novinama u Zakonu o planiranju i izgradnji i učestvovali u radu Naučno-stručnog skupa u okviru sekcije Planiranje i upravljanje prirodnim i kulturnim dobrima. Treći dan terenske nastave, studenti su započeli učešćem u radu Naučno-stručnog skupa u okviru sekcije Mladih istraživača, gde su neki od njih izlagali svoje radove, nakon čega su nastavili put ka Beogradu, preko Sombora i Bača. Prilikom obilaska Sombora, posetili su zdanje somborske Županije, gde su ih dočekali urbanista Milan Stojkov i istoričar Milan Stepanović, koji su ih bliže upoznali sa istorijom i urbanim razvojem Sombora. U okviru obilaska kulturnog predela Bač, studenti su se na konkretnom primeru upoznali sa problematikom planiranja područja posebne namene.

1 2 3
4 5 6 7