Terenska nastava studenata studijskog programa Geoprostorne osnove životne sredine u Novom Sadu

U petak 12. novembra 2021. godine, studenti četvrte godine studijskog programa Geoprostorne osnove životne sredine posetili su Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo u okviru Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

Prirodnjačka zbirka Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode predstavlja sponu između zaštite prirode i muzejske delatnosti. Prikupljeni prirodnjački materijal poslužio je kao osnova za sagledavanje prirodnih vrednosti naše zemlje i ukazao na potrebu očuvanja i zaštite prirode. Ukupan fond prirodnjačkog materijala danas čini preko 25.000 muzejskih jedinica razvrstan u okviru studijskih zbirki: geološko-paleontološka, mineraloška i petrološka zbirka, botanička, entomološka, ihtiološka, herpetološka, ornitološka i teriološka zbirka. U bogatim studijskim i memorijalnim zbirkama nalaze se predstavnici iščezlih, retkih i ugroženih vrsta, značajnih za sagledavanje istorijske komponente i zaštite biodiverziteta. Veliki broj geološko-paleontoloških lokaliteta i profila koji reprezentuju segmente iz geološke prošlosti Srbije više nisu dostupni za istraživanje. Tragovi o njihovom postojanju sačuvani su zahvaljujući materijalu iz zbirki i arhiviranoj dokumentaciji, tako da svedoče o geodiverzitetu ovih prostora i ukazuju na stalne promene koje se dešavaju u prirodi. Prirodnjačke zbirke pomenute institucije se koriste za edukaciju i podizanje svesti o potrebi zaštite i očuvanja bio i geodiverziteta, što je ujedno bio i povod da studenti četvrte godine osnovnih studija, smera „Geoprostorne osnove životne sredine” sa Geografskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu posete iste. Studenti su uz pomoć kustosa, predmetnog profesora dr Tina Lukića i istraživača msr Uroša Durlevića bili u prilici da se upoznaju sa najvažnijim zaštićenim prirodnim dobrima na prostoru AP Vojvodine, ali i da sagledaju aktuelne ekološke probleme (npr. krivolov, trovanje furadanom i sl.) koji spadaju u domen izučavanja Ekološke bezbednosti. Nakon kratkog predavanja priređen je i obilazak stalne muzejske postavke, a nakon toga studenti su imali priliku da posete i Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Univerziteta u Novom Sadu. U biblioteci DGTH asistentkinja msr Milica Radaković priredila je kratku prezentaciju institucije domaćina, kao i kratko naučno-popularno predavanje na temu „Problematika svetlosnog zagađenja”. Na samom kraju prof. dr Tin Lukić izvršio je kratko predstavljanje međunarodnog naučnoistraživačkog projekta iz Okvirnog programa Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizont 2020 (H2020-WIDESPREAD-2020-5 Twinning) pod nazivom ExtremeClimTwin, a u vezi sa hidro-meteorološkim ekstremima, poplavama i sušama. Projekat se realizuje od 1. novembra 2020. u trajanju od tri godine i obezbeđuje Prirodno-matematičkom fakultetu (kao vodećoj instituciji) i partnerima blizu 900.000 evra za izgradnju istraživačkih kapaciteta u oblasti otkrivanja i opisa ekstremnih hidro-klimatskih događaja na prostoru JI Evrope. Partneri PMF-a na ovom projektu su tri izvrsne istraživačke institucije iz EU: kompanija Climate Risk Analysis iz Nemačke, Loughborough University iz Velike Britanije i Centre for International Climate Research iz Norveške. EU partneri će putem obuke za članove istraživačkog tima sa PMF-a (ali i saradnika sa drugih institucija iz zemlje i inostranstva) preneti znanje i istraživačke veštine. Umrežavanje sa EU partnerima će se ostvarivati na svim nivoima, a takva razmena znanja je svakako na korist svih učesnika u projektu, šire naučne zajednice i svakako, zbog aktuelnosti problema, mnogih zainteresovanih strana iz neakademskog sektora. Projekat je značajan za negovanje potencijala mladih istraživača PMF-a i strateškog povezivanja fakulteta sa domaćim i međunarodnim istraživačkim institucijama kroz održiva partnerstva i transfer znanja, rezultata i naučnih metodologija. Nakon radnog dela posete upriličen je i koktel dobrodošlice u cilju negovanja međuinstitucionalne saradnje između Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Univerziteta u Novom Sadu i Geografskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

 AS5

AS7

AS9

Untitled

2

3

4

5

6

7