TERENSKA NASTAVA STUDENATA TREĆE GODINE GEOPROSTORNIH OSNOVA ŽIVOTNE SREDINE

U periodu od 16. do 18. maja 2019. godine realizovana je terenska nastava sa studenata treće godine studijske grupe Geoprostorne osnove životne sredine, uz učešće studenata produžene godine studijske grupe Geografija. Prvog dana terenske nastave studenti su posetili manastir Ravanicu, Spomenik prirode „Vrelo Grze“. Sledeća destinacija je bio Kruševac, gde su posećeni Lazarev grad, crkva Lazarica i Narodni muzej, da bi preko Župe aleksandrovačke i Brusa došli u Nastavno-naučnu bazu Geografskog fakulteta u Blaževu.

Drugog dana terenske nastave, cilj obilaska je bio Nacionalni park „Kopaonik“. Studenti su posetili vodopad Jelovarnik, hotelski kopleks i Pančićev vrh, tačnije dostupan deo planine pored vrha. Poslednjeg dana puta, po napuštanju Baze Geografskog fakulteta, studenti su posetili manastir Studenicu i UNESCO MaB područje „Golija-Studenica“, zatim Matarušku banju i manastir Žiču, nakon čega su se uputili ka Beogradu.

Studenti su na terenskoj nastavi noćili u Nastavno-naučnoj bazi Geografskog fakulteta u Blaževu, opština Brus, a hranili se u SUR „Blaževačka noć“. Terensku nastavu su realizovali dr Ivan Novković i dr Ivan Samardžić.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA III 03 III 04 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA