TERENSKA NASTAVA STUDENATA TREĆE GODINE PROSTORNOG PLANIRANjA

Terenska nastava studenata treće godine prostornog planiranja realizovana u periodu od 7. – 9. 5. 2014. godine [detaljnije]