TERENSKA NASTAVA STUDENTATA TURIZMOLOGIJE

U petak, 17. novembra 2017. godine, studenti turizmologije, nastavnici i saradnici, realizovali su terensku nastavu, kojom su bili obuhvaćeni nastavni sadržaji predmeta Spomeničko nasleđe i turizam u Srbiji i Manifestacioni turizam. Posetili su spomen obeležje Sremski front u Adaševcima, Galeriju Save Šumanovića, njegovu rodnu kuću, crkvenu riznicu i Galeriju naivnog slikarstva Ilijanum u Šidu, a u popodnevnim satima prisustvovali manifestaciji „Dance Fest“ u Novom Sadu.

terenska nastava 5. 17.11.2017_ terenska nastava 1. 17.11.2017_ terenska nastava 6. 17.11.2017_ terenska nastava 2. 17.11.2017_