TERENSKA NASTAVA ZA STUDENTE ČETVRTE GODINE GEOGRAFIJE

U periodu od 18. – 22. juna 2015. godine prema nastavnom planu i programu realizovana je terenska nastava za studente četvrte godine Geografije, na prostoru Durmitora i Prokletija. U realizaciji terenske nastave učestvovalo je 56 studenata, rukovodilac terenske nastave prof. dr Mila Pavlović i saradnici u nastavi Filip Krstić i Aleksandar Kovjanić.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40