TERMIN ISPITA – EKOLOŠKO PRAVO (MAJSKI APSOLVENTSKI ROK)

Ispit iz predmeta Ekološko pravo u majskom (apsolventskom) roku održaće se 6. maja 2016. godine u 14:30h u prostorijama Pravnog fakulteta.