TERMIN ISPITA – EKOLOŠKO PRAVO

Ispit iz Ekološkog prava održaće se 6. juna 2016 u 17h i 7. juna 2016. u 13h na Pravnom fakultetu (kabinet 116).