TERMIN ISPITA IZ PREDMETA DALjINSKA DETEKCIJA

Ispit iz predmeta Daljinska detekcija održaće se 06. jula sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Fakulteta u Vojvođanskoj 1.