TERMIN ISPITA IZ PREDMETA INSTRUMENTI PLANIRANjA REGIONALNOG RAZVOJA NA DOKTORSKIM STUDIJAMA

Ispit iz predmeta Instrumenti planiranja regionalnog razvoja na doktorskim akadmskim studijama, održaće se 09. februara 2018. godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/3.