TERMIN ISPITA IZ PREDMETA INSTRUMENTI PLANIRANjA REGIONALNOG RAZVOJA NA DOKTORSKIM STUDIJAMA

Ispit iz predmeta Instrumenti planiranja teritorijalnog razvoja na doktorskim akademskim studijama Geonauka, održaće se 12. februara 2018. godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/3.