Termin ispita iz predmeta Instrumenti planiranja regionalnog razvoja u drugom ispitnom roki

Ispit iz predmeta Instrumenti planiranja regionalnog razvoja, na doktorskim akademskim studijama, održaće se 2. juna 2020. godine sa početkom u 12:00 časova  u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/3.