TERMIN ISPITA IZ PREDMETA POSLOVANjE TURISTIČKIH AGENCIJA U DRUGOM ROKU

Ispit iz predmeta Poslovanje turističkih agencija kod prof. dr Vanje Pavluković u drugom ispitnom roku održaće se 5. aprila 2018. godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Fakulteta u Vojvođanskoj 1.