TERMIN ISPITA IZ PREDMETA TURISTIČKA GEORAFIJA U MAJSKOM (APSOLVENTSKOM) ROKU

Ispit iz predmeta Turistička geografija kod prof. dr Mirjane Gajić u majskom (apsolventskom roku) biće održan 06. maja 2019. godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/3.