Termin ispita kod prof. dr Aurel Božina

Ispiti kod prof. dr Aurel Božina održaće se 26. septembra 2015. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.