TERMIN ISPITA PLANIRANjE PREDELA – MASTER STUDIJE PROSTORNO PLANIRANjE

Ispit iz predmeta Planiranje predela održaće se 30. januara 2017. godine u 10h u prostorijama Šumarskog fakulteta.

doc. dr Nevena Vasiljević