TERMIN KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA GEOGRAFIJA ZEMLjIŠTA

Kolokvijum iz predmeta Geografija zemljišta kod doc. dr Sanje Manojlović održaće se 18. i 25. decembra 2017. godine sa početkom u 15:00 časova u prostorijama Fakulteta na Studentskomt trgu 3/3.