TERMIN KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA GEOMORFOLOGIJA

Kolokvijum iz predmeta Geomorfologija kod prof. dr Predraga Manojlovića održaće se 18. i 25. decembra 2017. godine sa početkom u 15:00 časova u prostorijama Fakulteta na Studentskomt trgu 3/3.