TERMIN USMENOG DELA ISPITA IZ PREDMETA RUSKI JEZIK U TREĆEM ROKU

Usmeni deo ispita iz predmeta Ruski jezik u trećem ispitnom roku, održaćee se 20. juna 2018. godine sa početkom u 17:00 časova u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/3.