TERMINI ISPITA KOD DOC. DR ALEKSANDRA KNEŽEVIĆA U ČETVRTOM ISPITNOM ROKU

Ispiti kod doc. dr Aleksandra Kneževića u četvrtom ispitnom roku održaće se 08. jula 2017. godine u prostorijama Fakulteta u Jagićevoj ulici, prema satnici u rasporedu.