Termini ispita kod doc. dr Jelene Luković u petom ispitnom roku

Termini ispita kod doc. dr Jelene Luković u petom ispitnom roku:

Prirodne osnove banjskog turizma: 1. septembar 2016.g. u 13h, Vojvođanska 1

Prirodne osnove nautičkog turizma: 2. septembar 2016.g u 13h, Vojvođanska 1

Klimatske promene: 2. septembar 2016.g u 14h, Vojvođanska 1