TERMINI ISPITA KOD DOC. DR MIKICE SIBINOVIĆA U PRVOM ROKU

Ispiti kod doc. dr Mikice Sibinovića u prvom ispitnom roku održaće se 02. februara 2018. godine sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/3.