Termini ispita kod prof. dr Aleksandra Peulića u decembarskom roku

Ispiti iz predmeta GIS i stanovništvo (Demografija) i Računarstvo (GOŽS), kod prof. dr Aleksandra Peulića u decembarskom ispitnom roku, održaće se 03. decembra 2019. godine sa početkom u 12:00 časova u Računarskoj laboratoriji Fakulteta u Jagićevoj ulici.