TERMINI ISPITA KOD PROF. DR AURELA BOŽINA U ČETVRTOM ISPITNOM ROKU

Svi isptiti kod prof. dr Aurela Božina u četvrtom ispitnom roku održaće se 27. juna 2016.g. sa početkom u 11h u prostorijama fakulteta u Vojvođanskoj ulici.