TERMINI ISPITA KOD PROF. DR MILE PAVLOVIĆ – JULSKI ROK (STARI PROGRAM)

Ispiti kod prof. dr Mile Pavlović u julskom roku (stari program) održaće se u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu, prema sledećem rasporedu:

  • Geografija Srbije i Crne Gore (Geografija) 7. jula 2016. godine sa početkom u 9h.
  • Geografske regije Srbije i Crne Gore (Geografija) 8. jula 2016. godine sa početkom u 9h.
  • Geografske regije Srbije i Crne Gore (Prostorno planiranje) 8. jula 2016. godine sa početkom u 11h.