TERMINI ISPITA KOD PROF. DR MILE PAVLOVIĆ – JUNSKI ROK (STARI PROGRAM)

Ispiti kod prof. dr Mile Pavlović u junskom roku (stari program) održaće se 29. juna 2016. godine u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu, prema rasporedu:

  • Geografija Srbije i Crne Gore (Geografija) sa početkom u 9h.
  • Geografske regije Srbije i Crne Gore (Geografija) sa početkom u 12h.
  • Geografske regije Srbije i Crne Gore (Prostorno planiranje) sa početkom u 12h.