TERMINI ISPITA KOD PROF. DR MILE PAVLOVIĆ U DODATNOM ROKU

Ispiti kod prof. dr Mile Pavlović u dodatnom roku, održaće se u utorak 9. oktobra 2018. u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/3, prema sledećem rasporedu:

  • Geografske regije Srbije (Prostorno planiranje) u 10:00 časova,
  • Geografske regije Srbije (Geografija) u 11:00 časova,
  • Zaštita prirode Srbije i Priroda Srbije (GOŽS) u 12:00 časova.