Termini ispita kod prof. dr Mile Pavlović u oktobarskom (apsolventskom) roku

Ispiti kod prof. dr Mile Pavlović, u oktobarskom (apsolventskom) roku, održaće se 30. oktobra 2019. godine, u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/3, prema sledećem rasporedu:

Geografija Srbije i Crne Gore u 9:00 časova

Zaštita prirode Srbije i Crne Gore u 9:00 časova

Geografske regije Srbije i Crne Gore (Geografija) u 10:00 časova

Geografske regije Srbije i Crne Gore (Prostorno planiranje) u 10:00 časova