Termini ispita kod prof. dr Miomira Jovanovića u drugom ispitnom roku

Ispiti kod prof. dr Miomira Jovanovića u drugom ispitnom roku održaće se 9. aprila 2015. sa početkom u 12h u prostorijama fakulteta u Jagićevoj ulici.